Online terugvechten tegen een onterechte beschuldiging van verzekeringsfraude

Online terugvechten tegen een onterechte beschuldiging van verzekeringsfraude

Verzekeraars krijgen, volgens eigen bewering, elk jaar te maken met duizenden valse claims. Onze ervaring is dat verzekeraars erg snel, te snel, fraude menen te mogen constateren. Door de nieuwe regeling innen zij brutaalweg Euro 532,--. Dat doen verzekeraars d.m.v. een hulpkracht: de SODA (ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling) te Amersfoort.

Lees ook:
Wie sjoemelt met verzekeringen, kan een boete van 532 euro krijgen van zijn of haar verzekeraar. (bron NRC.nl)


Als de verzekeraar de incasso staakt van de boete van EURO 532,– heeft u daadwerkelijk geholpen met het handhaven van de wet. Daarboven is de boete van tafel, komt hoogstwaarschijnlijk de betaling van de geleden schade binnen uw bereik en voorkomt u dat uw naam wordt opgenomen in allerlei registers, die het u vervolgens bijna onmogelijk maken om u nog tegen normale voorwaarden te verzekeren. Kortom meedoen heeft slechts voordelen.

Bent u onjuist beschuldigd van verzekeringsfraude? Vecht nu online terug met behulp van uhebtrechten.nl