U hebt rechten

Geeft eerlijk zakendoen terug aan de mensen.

UHEBTRECHTEN.NL

Privacybeleid

fair share Helvetia

Uhebtrechten.nl Privacybeleid

Versie d.d. 1 mei  2016

Op deze pagina:

 1. Inleiding
 2. Ontdek het gemak van Uhebtrechten.nl op internet, social media en uw mobiele apparaat
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt Uhebtrechten.nl?
 4. Wat indien u geen informatie wilt ontvangen?
 5. E-mailnieuwsbrief
 6. Valse Uhebtrechten.nl e-mails
 7. Klikgedrag op Uhebtrechten.nl.
 8. Uhebtrechten.nl-internetsite en cookies/applets
 9. Welke beveiligingsmaatregelen treft Uhebtrechten.nl?
 10. Fraudepreventie
 11. Doorklikken naar andere sites
 12. Zwarte lijst m.b.t. agressie en eerlijk en redelijk gebruik van onze activiteiten, producten en diensten
 13. Zwarte lijst m.b.t. pogingen tot misbruik, sabotage etc. eerlijk en redelijk gebruik van onze activiteiten, producten en diensten
 14. Doorgifte van gegevens
 15. Contact
 16. Wijzigingen

1. Inleiding

Gankelaar, Wever & Carlion BV, KvK 20067521 Vestigingsnr. 000017497639 (Uhebtrechten.nl) is er

van overtuigd dat de privacy van haar deelnemers aan de groepsvordering(en) en van deelnemers

van haar “class action”-programma (gezamenlijk ‘klanten’), alsook die van potentiële klanten en

bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten,

potentiële klanten en bezoekers van de Uhebtrechten.nl-website worden dan ook met de grootst

mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Niet alleen op basis van lokale wetgeving, maar

ook conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Uhebtrechten.nl is gevestigd te Bilthoven, P.C. Staalweg 70, postcode 3721 TJ, en is de

Verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen. In overeenstemming met de WBP heeft

Uhebtrechten.nl haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming

Persoonsgegevens (http://www.dutchdpa.nl), gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar

en kunnen bekeken worden op het internet op

https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/ORSearch.asp. Zoek bij ‘naam’ op

‘Uhebtrechten.nl’.

2. Ontdek het gemak van Uhebtrechten.nl op internet, social media en uw mobiele apparaat

Uhebtrechten.nl is continu bezig haar elektronische diensten uit te breiden en te verbeteren om zo

het gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Uhebtrechten.nl-website te

vergroten.

Dit alles is nu online, via social media en in de Uhebtrechten.nl-apps voor mobiele apparaten

beschikbaar. Het is belangrijk dat u de privacy policy van de Uhebtrechten.nl-apps leest voor u deze

download en gaat gebruiken. Als u een Uhebtrechten.nl-app gaat gebruiken is het niveau van het

delen van uw gegevens met Uhebtrechten.nl instelbaar in de app zelf.

Voor alle verwerkingen van uw gegevens door, of uit naam van Uhebtrechten.nl is dit Privacybeleid

van toepassing.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Uhebtrechten.nl?

In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer u anderszins

contact heeft met Uhebtrechten.nl, legt Uhebtrechten.nl gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam,

adres, e-mailadres, telefoonnummer, de gegevens met betrekking tot uw vordering of claim.

Uhebtrechten.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar

dienstverlening en om klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Uhebtrechten.nl-website op

de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Uhebtrechten.nl en haar partners.

Uhebtrechten.nl wisselt voor deze doelen gegevens uit met Hammerstein Advocaten NV en

partners. Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen

Uhebtrechten.nl bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Soms stuurt

Uhebtrechten.nl enquêtes of schrijft zij wedstrijden en/of prijsvragen uit waarbij klanten,

potentiële klanten en/of bezoekers van de website worden benaderd om deel te nemen. Daar waar

Uhebtrechten.nl zaken en/of verwerkingen van persoonsgegevens heeft uitbesteed zijn minimaal de

wettelijk van toepassing zijnde maatregelen, zoals externe bewerkers, contracten en strikte

beveiligingsmaatregelen genomen.

4. Wat indien u geen informatie wilt ontvangen?

Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Uhebtrechten.nl

en haar partners dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het Uhebtrechten.nl Privacy Office (het adres vindt u onder aan deze pagina).

Zie het volgende hoofdstuk voor het aan- en afmelden voor de Uhebtrechten.nl e-mailnieuwsbrief.

5. E-mailnieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor Uhebtrechten.nl belangrijk, mede door de snelheid en het

gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Uhebtrechten.nl-website.

Wanneer u zich abonneert op, bijvoorbeeld, de elektronische nieuwsbrief dan geeft u aan

Uhebtrechten.nl en haar partners toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending

van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes.

Wilt u geen informatie via e-mail meer ontvangen? Om u af te melden klikt u op de link onderaan

iedere elektronische nieuwsbrief of gaat u naar Uhebtrechten.nl.

Wilt u geen aanbiedingen van Uhebtrechten.nl en haar partners meer ontvangen? Dan kunt u uw

communicatievoorkeuren bijwerken door in te loggen op

Contact

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

6. Valse Uhebtrechten.nl-e- mails

Heeft u een e-mail ontvangen over activiteiten, producten en diensten die u niet heeft

aangevraagd? Dit kan een poging zijn persoonlijke informatie van u te achterhalen (“phishing”) of uw

computer te infecteren. Valse e-mails zien er bijna hetzelfde uit als echte e-mails van

Uhebtrechten.nl.

Dergelijke berichten zijn te herkennen aan:

 • Het ontbreken van een persoonlijke aanhef;
 • Het dringende verzoek onmiddellijk te reageren;
 • Slecht taalgebruik en spelfouten;
 • Links naar onbekende internetadressen;
 • Uhebtrechten.nl stuurt u slechts 3 soorten berichten:
 • Commerciële berichten: in deze e-mails wordt u op de hoogte gebracht van acties, speciale
  aanbiedingen en nieuwe bestemmingen en diensten van Uhebtrechten.nl. U ontvangt deze
  berichten alleen als u zich hiervoor heeft aangemeld. U wordt nooit gevraagd persoonlijke
  gegevens door te geven als reactie op deze e-mails. U wordt omgeleid naar de
  Uhebtrechten.nl-website om eventuele handelingen af te ronden.
 • Informatie over uw dossier: als u een dossier heeft aangevraagd, dan ontvangt u mogelijk
  een e-mail waarin u wordt gevraagd gegevens te verstrekken. U wordt omgeleid naar de
  Uhebtrechten.nl-website om eventuele handelingen af te ronden.
 • Uhebtrechten.nl-berichten waarin u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een
  Uhebtrechten.nl-enquête. Deze berichten bevatten altijd een link naar de enquête.

Hoe moet u omgaan met valse e-mails van Uhebtrechten.nl?

Wij raden u aan om deze e-mail niet te beantwoorden, niet op eventuele links in het bericht te

klikken of eventuele bijlagen te openen, en geen persoonlijke gegevens te verstrekken.

Laat het ons weten!

Stuur de originele e-mail als bijlage naar ons toe. Houd er rekening mee dat er geen

correspondentie mogelijk is over de e-mails die naar dit adres worden verzonden.

7.  Klikgedrag op Uhebtrechten.nl

Op de website van Uhebtrechten.nl worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gezochte

pagina’s, bijgehouden zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de

inrichting van de website zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeftes van de bezoekers.

Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op

deze wijze kan Uhebtrechten.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

8. Uhebtrechten.nl-internetsite en cookies/applets

Uhebtrechten.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies/applets. Dit is een

eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Uhebtrechten.nl maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies als van speciale cookies/applets.

Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de

Uhebtrechten.nl-site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies/applets

kan onze website u herkennen telkens wanneer u op de Uhebtrechten.nl-site langskomt. Met behulp

hiervan kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om voor u het gebruik van onze

site nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies/applets hebben

uitgezet dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de Uhebtrechten.nl-website bezoeken.

Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid. Wilt u de cookies van uw computer

verwijderen?

9. Welke beveiligingsmaatregelen treft Uhebtrechten.nl?

Uhebtrechten.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen

onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien, en voor

zover noodzakelijk, partners van Uhebtrechten.nl (een deel van) de uitvoering voor hun rekening

nemen, is Uhebtrechten.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens

optimaal beveiligen.

10. Fraudepreventie

Om mogelijke fraude te voorkomen zal Uhebtrechten.nl bij alle betalingstransacties de juistheid

van de door u verstrekte gegevens controleren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een

internationaal fraudedetectiesysteem.

11. Doorklikken naar andere sites

Op pagina’s van de Uhebtrechten.nl-website wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken

naar websites van andere bedrijven. Uhebtrechten.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen

met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U

wordt aangeraden het beleid (of statement) t.a.v. de verwerking en bescherming van

persoonsgegevens van deze niet-Uhebtrechten.nl- sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op

die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van Uhebtrechten.nl.

12. Zwarte lijst m.b.t. agressie en eerlijk en redelijk gebruik van onze activiteiten, producten en
diensten

Ter bewaking van de goede orde en veiligheid van en tijdens haar activiteiten, producten en

dienstenen en de afhandeling daarvan hanteert Uhebtrechten.nl een zwarte lijst. Hierop staan de

namen van deelnemers aan de groepsvordering(en) die op zodanige wijze de veiligheid, goede orde

en discipline aan boord en/of op de grond hebben verstoord dat zij voor een (on)bepaalde periode

niet, of slechts onder door Uhebtrechten.nl te bepalen voorwaarden vervoerd zullen worden door

Uhebtrechten.nl. De betreffende personen worden over de plaatsing op deze lijst en de termijn

door Uhebtrechten.nl persoonlijk – en waar mogelijk ook schriftelijk – geïnformeerd.

Belanghebbenden kunnen verzoeken om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens

schriftelijk richten aan het Uhebtrechten.nl Privacy Office.

13. Zwarte lijst m.b.t. pogingen tot misbruik, sabotage etc. eerlijk en redelijk gebruik van onze activiteiten, producten en diensten

Klanten bij wie pogingen tot misbruik, sabotage etc. eerlijk en redelijk gebruik van onze

activiteiten, producten en diensten worden vermoed of vastgesteld worden door Uhebtrechten.nl

op een zwarte lijst gezet. En op basis van deze lijst zal Uhebtrechten.nl in beginsel met deze

personen voor een periode van drie jaar geen overeenkomst meer sluiten.

Belanghebbenden kunnen verzoeken om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens

schriftelijk richten aan Uhebtrechten.nl Privacy Office. Indien u woonachtig bent op Aruba, de

Nederlandse Antillen, in Suriname of landen van de EU dient u samen met uw schriftelijke verzoek

een kopie van uw paspoort mee te zenden.

14. Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Graag wil Uhebtrechten.nl benadrukken dat, In toenemende mate, worden door diverse landen,

met name de Verenigde Staten en Canada, extra maatregelen getroffen om allerlei controles te

verscherpen, haar databestanden op eerste verzoek toegankelijk worden gemaakt voor hiertoe

geautoriseerd personeel (Opsporings, Douane, Veiligheids- en Immigratie-personeel).

15. Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door

Uhebtrechten.nl? Dan kunt u met ons contact opnemen via het Uhebtrechten.nl Privacy Office. Na

ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van

uw gegevens door Uhebtrechten.nl, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van

uw legitimatiebewijs, richten aan:

het Uhebtrechten.nl

Privacy Office

Postbus 237

3454 ZL De Meern

Nederland

16. Wijzigingen

Uhebtrechten.nl behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacybeleid aan te passen.

Check daarom regelmatig de meest recente versie van de Uhebtrechten.nl Privacy Policy.

Deze versie is opgesteld op 1 mei 2016.

Share This:

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten